Laatste artikelen

Onze ‘ware’ roeping

Mogen wij de ware aard van onze roeping als zendeling begrijpen, de ware roeping binnen de roeping, wetend dat het hart van velen is voorbereid en dat de Heer onze inzet zal zegenen en onze invloed in de eeuwigheid zal vermenigvuldigen. We zijn allemaal geroepen om zendeling te zijn

Uitzending Algemene Conferentie

Op Zaterdag 5 en Zondag 6 April zal de Algemene Conferentie plaatsvinden. De uitzendingen zijn via het internet live te volgen. De Algemene Conferentie is ook te zien vanuit uw plaatselijke kerkgebouw. Vraag uw Bisschop of Gemeentepresident naar de exacte tijdstippen.

Gods liefde

Onze hemelse Vader heeft ons lief en heeft het beste met ons voor. Het is duidelijk dat Hij Zich om ons bekommert, hoewel velen de alom beschikbare bewijzen van zijn liefde en bezorgdheid niet herkennen, misschien omdat ze onder de problemen en moeilijkheden van het leven gebukt gaan.

Boodschap van dankbaarheid

We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten.

Ruim nieuw kerkgebouw in Zoetermeer

Op 9 februari 2014 is het nieuwe kerkgebouw in Zoetermeer ingewijd, een van de grootste van Nederland. Met de bouw werd begonnen in oktober 2012, en al op 15 december 2013 werd er voor het eerst een avondmaalsdienst gehouden.

Kerstconcerten en kerstspel brengen de geest van Kerstmis dichterbij

Voor mensen overal ter wereld is december de maand om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Zo ook voor de heiligen der laatste dagen in Nederland en België, die dit feest in december 2013 massaal hebben gevierd.

Stimulerende toespraken bij conferentie van de ring Apeldoorn

De najaarsconferentie van de ring Apeldoorn vond plaats op 7 en 8 september en had als thema: ‘De vrucht van de boom vervult mij met grote vreugde’. Lees hier een verslag van de conferentie.

Leden in Sint-Niklaas vieren veertigjarig bestaan van de wijk

Met verschillende activiteiten en initiatieven doorheen 2013 vierden de leden van de wijk Sint-Niklaas het veertigjarig bestaan van hun wijk.

Mormon Messages: De andere verloren zoon

Ouderling Jeffrey R. Holland deelt het verhaal van de oudere broer van de verloren zoon en herinnert ons eraan dat "Niemand van ons (...) door God minder gewaardeerd of gekoesterd [wordt] dan een ander. Ik getuig dat Hij eenieder van ons liefheeft — onze onzekerheden, onze angsten, ons zelfbeeld, alles."

Nieuwe website met activiteiten voor jongeren

De nieuwe website is bedoeld voor gezinnen, jongeren en leiders die op zoek zijn naar ideeën voor activiteiten.

Nieuwe website voor de opkomende generatie van Europa

Jonge Mannen, Jonge Vrouwe en Jong Volwassenen kunnen hier video's, muziek, screensavers, bladwijzers en posters vinden die speciaal voor hen zijn gemaakt.